Analyse og innsikt

Bedrifter som kan dataanalyse og skaper innsikt fra stordata har et konkurransefortrinn. Arena Data hjelper bedrifter å samle og lagre data som kan brukes for å finne nye sammenhenger og innsikt som fører til økt merverdi.

 

Analyse av sosiale medier

Sosiale medier er en viktig kilde for kundeinnsikt, men samtidig skaper utfordringer i forhold til personvern og sikker håndtering av sensitiv informasjon. Vi hjelper bedrifter å kartlegge hva slags innholdsmateriale som skaper trafikk, og bistår med passende analysemetode for å studere sosiale medier.

Analyse av apper

Websøking på smarttelefoner og nettbrett er en viktig digital trend. Ulike operativsystemer kan føre til ulike segmenteringer som har konsekvenser for markedsføringstiltak. Bruken av geotagger har endret markedsføringsstrategier. Arena Data hjelper bedrifter å se mulighetene i appbruk og hvordan de kan analyseres for å skape kundeinnsikt og merverdi for bedriften.

Analyse av komplekse nettsteder

Komplekse nettsteder kan skape enorm trafikk, men detter bl.a. avhengig av hvordan nettstedet info blir organisert, hvilke navigasjonssystemer, og søkesystemer som brukes. Arena Data kan analysere nettstedets brukskvalitet for å optimalisere nettstedet i henhold til målgruppen.

Skreddersydde månedsrapporter

Rapporter bør inspirere og oppdage nye bruksområder. Arena Data kan lage skreddersydde månedsrapporter som kan bidra til at bedriften tar gode strategiske valg på lang og kort sikt.

Analyse av kampanjer

Effektive kampanjer er basert på gode beslutninger. Kampanje analyser er dermed essensielt for at bedriften skal treffe målgruppen. Vi kan måle bl.a. måle engasjement ved å kartlegge ulike mediumer som bilder, videoklipp og delingsmønstre for å gjøre kampanjer mer effektive.

Fordypende innholdsanalyser m.m

Tall er nyttig for å beskrive det som kan måles og kvantifiseres. Men det er i tekstmaterialet at man finner svar på hvorfor. F.eks. tall kan røpe hvor mange kunder en bedrift har mistet, men det er Live chat logger, oppsigelsesbrev og kommentarer i sosiale medier som avslører hvorfor kunden sluttet.  Arena Data bistår med innholdsanalyse som trekker innsikt fra tekstmateriale fra sosiale medier og Internett.

Power BI og Excel dashboard

Arena Data hjelper bedrifter å visualisere data med bl.a. Power BI og Excel dash board. Slik at de ansvarlig har dataen lett tilgjengelig og kan enkelt skaffe seg oversikt, selv om det er store datamengder og data vises i sanntid.

Kjøpsløpsanalyse

Kjøpsprosessen eller kjøpsanalysen er uhyre viktig for markedsføringen. Arena Data hjelper bedrifter å skaffe seg kundeinnsikt slik at det skapes mer engasjement og lojalitet. Ved å analysere kjøpstrinn på tvers av ulike kanaler kan Arena Data hjelp bedriften å øke salg og heve antall konverteringer.

Digital rådgivning
Digital rådgivning

Med digital rådgivning fra Arena Data får du råd om hvordan digitale verktøy og kanaler kan utnyttes for å legge gode digitale strategier. Uten en tydelig digital strategi er veien kort til en svak markedsposisjon. Arena Data sikrer at data og handlekraft går sammen for å sikre bedriftvekst.

Optimalisering og Personalisering

Internett er i stadig endring. Det er alltid noe som kan oppgraderes, optimaliseres eller bør vedlikeholdes. Arena Data hjelper bedrifter med å optimalisere og personalisere nettstedtilværelsen til kundene.

Oppsett og Målestrategi

Oppsett av strategiske målestrategier gjør det lettere å utnytte data for analyser og anbefalinger. Arena Data bistår bedrifter med oppsett og definere gode målestrategier.

Kart og kontakt