Digital rådgivning

Arena Data gir digital rådgivning om hvordan du kan utnytte digitale verktøy og kanaler for å legge gode digitale strategier. Uten en tydelig digital strategi er veien kort til en svak markedsposisjon. Digital rådgivning fra Arena Data sikrer at data og handlekraft går sammen for å sikre vekst i din bedrift.

ADC Digital Rådgivning

 

7 tips for digitalisering 

 

 

Når man jobber som konsulent innen digitalisering får man innsyn i en rekke forskjellige arbeidsplasser, man lærer forskjellige arbeidsmetoder og får muligheten til å være med å løse ulike problemstillinger. Hos Arena Data Consulting ( ADC ) bistår vi med objektiv vurdering av digitale plattformer hos både små og mellomstore bedrifter så vel som med større konsern.

Vårt mål er å hjelpe deg med å optimalisere din online tilstedeværelse slik at du kan nå dine mål. Et av likhetstrekkene vi ser som ofte går igjen i flere bedrifter er fraværet av en detaljert digital strategi.  Er nedprioritering av digitale strategier en trend i norsk næringsliv? 

 

 1. Hva er forretningsmålene dine?
 2. Hvilke digitale kanaler utnytter du og hvorfor har du valgt nettopp disse?
 3. Hvordan knytter du kanalene dine sammen mot å nå forretningsmålene?

 

Digital rådgivning fra ADC er basert på dyptgående analyser og bred erfaring. Formålet med digitale strategier er å tvinge frem prosesser som tydeliggjør forretningsmålene samt kartlegge hvordan man skal gå frem for å nå dem. I tillegg skaffe innsikt på målgrupper, metodisk plukke ut digitale kanaler og forstå hvordan man angriper og optimalisere disse.

7 tips for digitalisering

 

 • 1. Skaff innsikt over markedet og analyser konkurransen

 

Skaff innsikt over ditt marked, gi en realistisk vurdering av ytelse og konkurransedyktig. Er markedet stort? Møtes det mye konkurranse? Hvem er konkurrentene? Hva gjør konkurrentene og hvordan? Hvor gjør de det bra og hva skal til for å gjøre det bedre?

 

 • 2. Definere målsettinger

 

Tydeliggjør objektiver før de oversettes til digitale mål.

For eksempel: Målet er å øke salg

Digitalt oversatt kan dette bety å øke konverteringsraten på nettsiden eller øke gjennomsnittlig størrelse på bestilling o.l. Digitale mål gir markedsplanen en klar retning og åpner for initiativer som leverer på disse punktene.

 

 • 3. Oppsett, målestrategi og målinger

 

Etter å ha fastsatt digitale mål definerer man hva som måles, “Key Performance Indicators” (KPI`er).

 

“A key performance indicator is a metric that helps you understand how you are doing against your objectives”

Avinash Kaushik

 

For eksempel:

For å lese økning i antall konverteringer/målfullføringer, bruker vi konverteringsrate som en  KPI.

 

Dette avleses i et analyseverktøy som Google Analytics eller Tealium og viser blant annet antall brukere som entrer salgstrakten, hvor mange som faller av, hvor de faller av og hvor mange som fullfører målet.

 

På dette stadiet kan man begynne å projisere nominelle KPI-mål.

For eksempel øke konverteringsraten fra 3% til 5,5% eller øke gjennomsnittlig ordrestørrelse fra NOK 3000,- til NOK 5000,-. Deretter beriker den digitale strategien med tiltak på hvordan man leverer på disse nye målene.

 

 

 • 4. Definer målgruppe

 

Etter å ha satt objektiver, digitale mål og KPIer – defineres målgruppen, dvs. “komplettere personas”.

Formuler problemer forretningen løser for bestemte typer personas og hvilke behov de har (følelsesmessig, livsstil, informativ), kartlegg deres digitale samlingspunkt, preferanser av medium, oppfatninger av din bedrift / merkevare osv. Definer målgruppen ved å supplere personasene med så mye detaljer som mulig, dette er verdifull forarbeid til  kommunikasjontiltak med målgruppen.

 

Hver personas gis en klar verdi og din bedrift får en tydelig retning på hvordan dere skal relatere til dem.

«Hvem er din ideelle kunde og hvorfor skal han/hun kjøpe fra deg og ikke konkurrenten? «

 

Etter å ha identifisert personas gjør man innsiktsarbeid basert på deres profil: informasjonsbehov, geografiske beliggenhet, digital adferd og viktigste digitale kanaler.

 

 

 • 5. Digital Markedsføring – Strategi for kanaler

 

Med et sterkt utgangspunkt grunnet grundig forarbeid, er man godt rustet til å lage komplekse strategier for å angripe digital kanaler. Om det er via SEO, SEM/PPC, DM, SoMe eller noe annet.  Lag strategier for hver kanal, hver kanal grener ut fra en overordnet strategi mot å oppnå forretningsmålene.

 

Fordele taktikken i 4 faser:

 

 • Skape bevissthet
 • Oppfordre til engasjement
 • Øke salg
 • Bygge lojalitet

 

 

Avslutningsvis defineres målsetting for hver kanal. Hver kanal produserer en matrise av kjerneverdier som angir om man er på sporet til å oppnå målene eller ikke (Husk å ha en plan for hvilke tiltak som må gjøres hvis du ikke treffer målet ditt). Hver kanal bør derfor ha en klar målramme hvor man enkelt kan måle effekten av tiltakene.

 

 

 • 6. Analyse og innsiktsarbeid

 

I steg 3 implementerte vi de nødvendige taggene for å spore digitale signaler. I Steg 4 definerte vi målgruppen og i steg 5 laget vi en plan for hvordan man skal føre trafikk inn til nettsiden. Om det er på sosiale medier, apper, nettsteder, kampanjer, i kjøpsprosesser eller lignende, har man muligheten til å samle og lagre verdifull analysedata som man kan bruke til å finne nye sammenhenger. Analyse gir økt verdi over tid og med riktig bruk av analyseverktøy, sitter man på viktig innsikt som gir deg muligheten til å ytterligere definere målgrupper og optimalisere digital plattformer.   

 

 • 7. Optimalisering og personifisering

 

Optimalisering og personifisering handler om å forbedre nettsiden med med fordypning fra analyse. Resultatene fra alle tidligere steg samles, analyseres og tolkes for å gjøre forbedringer. Forbedret brukervennlighet gir bedre service og økt salg.

Digital suksess på linje med Amazon, NetFlix, Google og Facebook forutsetter lederskap med god digital kompetanse. For å bli en digital innovatør må bedrifter skaffe seg nødvendig digital kompetanse og gode sparrepartnere. Med digital rådgivning fra Arena Data får du dekket alle dine digitale behov.

Vi har løsninger som passer for deg!
1
Arena
Startpakke
Et sterkt fundament er
grunnleggende for å oppnå
digital suksess
2
Arena
Konkurrent
Å være konkurransedyktig online
krever kontinuerlig optimalisering
med datadreven kunnskap
3
Arena Data
Markedsleder
Strategier på tvers av kanaler
Kontinuerlig datadrevet
optimalisering, kompetansebygging, Tett samarbeid.
 • DIGITAL
  RÅDGIVNING
 • OPPSETT OG
  MÅLESTRATEGI
 • DIGITAL
  MARKEDSFØRING
 • ANALYSE OG
  INNSIKT
 • OPTIMALISERING OG
  PERSONALISERING