Digital rådgivning

Arena Data gir digital rådgivning om hvordan du kan utnytte digitale verktøy og kanaler for å legge gode digitale strategier. Uten en tydelig digital strategi er veien kort til en svak markedsposisjon. Digital rådgivning fra Arena Data sikrer at data og handlekraft går sammen for å sikre vekst i din bedrift.

Hos Arena Data bistår vi med objektiv vurdering av digitale produkter. Vårt mål er å hjelpe deg med å finne de produktene som passer deg og ditt behov. Vi tilbyr digital rådgivning med fordypning fra analyse. Siden oppstarten på 90-tallet har vi erfart hva som virker og hva som ikke virker. Denne erfaringen bruker vi til å hjelpe bedrifter med å ta fruktbare strategiske valg som sikrer langvarig vekst. Digital rådgivning fra Arena Data er basert på dyptgående analyser og omfattende digitale kompetanse.

Kontoadministrering (Account management)

I tillegg til digital rådgivning tilbyr vi også account management. Selv om din bedrift har tilgang til tekniske hjelpemidler og verktøy, er det ikke alltid man har medarbeidere med kvalifikasjoner til å lese og tolke innsamlet data. Hos Arena Data har vi spisskompetanse i account management og kan ta på oss administrative rettigheter. Dette gjør vi for å sikre at innsamlet data holder høy kvalitet og måles presist. Fordelen med å bruke oss er at din bedrift analyserer og utnytter innsamlet data mer produktivt.

Bygge analysekultur

Vi hjelper bedrifter med å bygge en analysekultur. Dette frigjør ofte skjulte talenter og ressurser hos ansatte. Bedrifter skiller ofte det digitale aspektet av virksomheten til en avgrenset “silo”, noe som begrenser ytelsen, da det digitale er på sitt beste i kombinasjon med tradisjonelle markedsføringsmetoder og når det brukes sammen med kommunikasjon, salg, og kundestøtte. En analysekultur som er karakterisert av kunnskapsdeling gir også positiv effekt på medarbeidernes engasjement.

Når vi jobber med digital rådgivning opplever vi at mange medarbeidere fra generasjon Z og Y, som har vokst opp med Internett og sosiale medier, gjerne forventer en arbeidsplass der samarbeidsmetoder preges av åpenhet og deling. En inkluderende analysekultur vil derfor også bidra til at bedriften blir en mer attraktiv arbeidsplass som tiltrekker flere dyktige digitale hoder.

Spre relevant analyse internt i bedriften til riktige beslutningstagere

Datamengden som blir analysert og samlet må også videreformidles til de riktige beslutningstakerne. Som digitale rådgivere er vi eksperter i visualisering, datauttrekk og dashbord som gjør det lett å spre analyse internt i bedriften. Dette gjør det lettere å finne årsakssammenhenger som tidligere var skjult, i tillegg til å skape nye forretningsmuligheter.

Vår prosess for maksimal digital innsikt

Du oppnår digital innsikt med vår spisskompetanse i webanalyse og digital rådgivning. Vi bistår bedrifter i den digitale reisen, inkludert det å danne en tydelig digital strategi til optimalisering av bedriftens bruk av digitale verktøy.

Hjelp med å definere KPI

Gode nøkkelindikatorer (KPI) er nødvendig for å ta de riktige beslutningene. Med digital rådgivning som inkluderer markedsbudsjett og markedsplaner, hjelper vi bedrifter med å definere presise KPIer som er målbare, realistiske og som gir merverdi.

Opplæring og sparring

Digital suksess på linje med Amazon, NetFlix, Google og Facebook forutsetter lederskap med god digital kompetanse. For å bli en digital innovatør må bedrifter skaffe seg nødvendig digital kompetanse og gode sparrepartnere. Med digital rådgivning fra Arena Data får du dekket alle dine digitale behov.

Oppsett og Målestrategi

Oppsett av strategiske målestrategier gjør det lettere å utnytte data for analyser og anbefalinger. Arena Data bistår bedrifter med oppsett og definere gode målestrategier.

Optimalisering og Personalisering

Internett er i stadig endring. Det er alltid noe som kan oppgraderes, optimaliseres eller bør vedlikeholdes. Arena Data hjelper bedrifter med å optimalisere og personalisere nettstedtilværelsen til kundene.

Analyse og innsikt

Bedrifter som kan dataanalyse og skaper innsikt fra stordata har et konkurransefortrinn. Arena Data hjelper bedrifter å samle og lagre data som kan brukes for å finne nye sammenhenger og innsikt som fører til økt merverdi.

Kart og kontakt