Digital rådgivning

Få råd om hvordan digitale verktøy og kanaler kan utnyttes for å legge gode digitale strategier. Uten en tydelig digital strategi er veien kort til en svak markedsposisjon. Rådgivning fra Arena Data sikrer at data og handlekraft går sammen for å sikre bedriftvekst.

Bistå med objektiv vurdering av digitale produkter

Vi hjelper til med å finne de produktene som passer dere og deres behov.

Digital rådgivning med fordypning fra analyse

Vi har erfart det som virker og ikke virker helt siden 90-tallet, og hjulpet bedrifter å ta fruktbare strategiske valg for å sikre langvarig vekst. Vår digital rådgivning er basert på dyptgående analyser, og vår omfattende digitale kompetanse.

Kontoadministrering (Account management)

I tillegg til rådgivning tilbyr vi også kontoadministrering. Selv om bedriften har tilgang til tekniske hjelpemidler og verktøy, så er det ikke alltid de har medarbeidere med de rette kvalifikasjonene. Vi har spisskompetanse i account management og kan ta på oss admin rettigheter. Slik at innsamlet data holder høy kvalitet og blir målt presist. Fordelen er at bedriften kan analysere og utnytte innsamlet data mer produktivt.

Bygge analysekultur

Arena Data hjelper bedrifter å bygge en analysekultur som frigjør skjulte talenter og ressurser. Mange bedrifter avgrenser det digitale til en avgrenset silo. Dette er ikke fruktbart, fordi det digitale er på sitt beste i kombinasjon med tradisjonelle markedsføringsmetoder, og det brukes sammen med kommunikasjon, salg, og kundestøtte. En analysekultur karakterisert av kunnskapsdeling har også positive effekter på medarbeidernes engasjement.

Mange av dem er fra generasjon Z og Y, og vokste opp med Internett og sosiale medier. De forventer en arbeidsplass og samarbeidsmetoder preget av åpenhet og deling. En analysekultur utenfor siloer vil derfor også bidra til bedriften blir en mer attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg flere dyktige, digitale hoder.

Spre relevant analyse internt i bedrift til riktige beslutningstagere.

Datamengden som blir analysert og samlet må også videreformidles til de riktige beslutningstakerne. Vi har eksperter i visualisering, datauttrekk og dashbord som gjør det lett å spre analyse internt i bedriften. Dette gjør det lettere å finne årsakssammenhenger som tidligere var skjult, og skape nye forretningsmuligheter.

Arena Data prosess for maksimal digital innsikt

Oppnå digital innsikt med vår spisskompetanse i webanalyse og digital rådgivning. Vi bistår bedrifter i den digitale reisen, inkludert det å danne en tydelig digital strategi til optimalisering av bedriftens bruk av digitale verktøy.

Hjelp med å definere KPI

Gode nøkkelindikatorer (KPI) er nødvendig for å ta de riktige beslutningene, inkludert det å lage markedsbudsjett og markedsplaner som gir merverdi. Vi hjelper bedrifter med å definere presise KPIer som er målbare og realistiske.

Opplæring og sparring

Digital suksess på linje som Amazon, NetFlix, Google og Facebook forutsetter et lederskap med god digital kompetanse. For å bli en digital innovatør må bedrifter skaffe seg nødvendig digital kompetanse, og god sparrepartner – Arena Data kan tilby dette og mye mer.

Oppsett og Målestrategi

Oppsett av strategiske målestrategier gjør det lettere å utnytte data for analyser og anbefalinger. Arena Data bistår bedrifter med oppsett og definere gode målestrategier.

Optimalisering og Personalisering

Internett er i stadig endring. Det er alltid noe som kan oppgraderes, optimaliseres eller bør vedlikeholdes. Arena Data hjelper bedrifter med å optimalisere og personalisere nettstedtilværelsen til kundene.

Analyse og innsikt

Bedrifter som kan dataanalyse og skaper innsikt fra stordata har et konkurransefortrinn. Arena Data hjelper bedrifter å samle og lagre data som kan brukes for å finne nye sammenhenger og innsikt som fører til økt merverdi.

Kart og kontakt