Lederskap i den digitale alderen

Finn et brukbart analyseverktøy og sett i gang med målingen? I dag handler det ikke lengre om én enkelt oppgave. Konkurransefortrinn i den digitale økonomien krever mestring av en lang rekke fagområder. Målestrategier, analyser, optimaliseringer og organisasjonsutvikling er bare noen av ingrediensene i en digital suksess. For å imøtekomme dette behovet har Arena Data har i dag gått over til å tilby en mer helhetlig digital rådgivningstjeneste.

Digitalisert forretningsvirksomhet

Under årets World Economic Forum i Davos var resultatene fra den omfattende undersøkelsen «The Skills Revolution» tydelige. Det er et klart behov for digital kompetanse i næringslivet. Bedrifter som ikke holder tritt med den digitale revolusjonen vil måtte sitte på sidelinjen.

I de siste tjue årene, mens vi har bistått våre kunder med webanalyse og digital strategi, har vi sett en rask digitalisering av mange norske bedrifter. Vår spisskompetanse har aldri vært mer viktig.

Norges næringslivsledere uttrykte et ønske om et digitalt kompetanseløft under toppmøtet om digitalisering i januar. Vår nye tjeneste med eksperbistand imøtekommer dette behovet, og vil bidra til at norske bedrifter blir digitale innovatører.

Vi skaper digitale vinnere

Arena Data har vært med på å bygge digitale kompetanse til mange av dagens ledende norske bedrifter. Vi ønsker å gjøre det samme med morgendagens bedrifter, slik at de også kan takle de nye digitale utfordringene.

Bedrifter som ikke holder tritt med den digitale revolusjonen vil måtte sitte på sidelinjen.

Det er i dag et behov for mer helhetlige tjenester, og Arena Data går nå fra webanalyse til å tilby ekspertbistand på flere områder innen digitale løsninger. Det inkluderer strategisk rådgivning om det å bygge datalag, analyse, visualisering, valg av løsninger, personvern, sikkerhet og alle de andre spørsmålene som dukker opp i en moderne bedrift som er inne i en prosess med digitalisering.

Digital rådgivning

Oppsett og Målestrategi

Analyse og innsikt

Optimalisering og Personalisering