Oppsett og Målestrategi

Oppsett av strategiske målestrategier gjør det lettere å utnytte data for analyser og anbefalinger. Arena Data bistår bedrifter med oppsett og definere gode målestrategier.

 

Tag Management System

Det digitale landskapet har blitt mer komplisert enn noensinne. For å holde tritt med digitale bruksmønstre bør bedrifter bruke målesystemer med tagger og scripts. Arena Data bistår bedrifter med å sette opp et Tag Management System som effektivt koordinerer og organiserer ulike målesystemer.

Strategisk implementasjon av analyse script

Å måle mer og måle på en optimal måte krever skreddersydde scripts. Vi har lang erfaring med strategisk implementasjon av analyse scripts. Script-teknologi tar datamåling til et nytt nivå og tilbyr en mer fleksibel løsning for eksisterende tagger. Arena Data kan videreutvikle scripts for bedriftens behov slik at analyser blir mer helhetlige og danner et solid grunnlag for videre beslutninger.

Strategisk implementasjon av remarketing script

Markedsførere vet i dag at salg til eksisterende kunder har lavere kostnader enn til potensielle kunder. Remarketing strategier er et viktig skritt for å holde på eksisterende kunder. Arena Data kan bistå med strategisk implementasjon av remarketing script. Slik at kunder som har en historikk som viser at hun er interessert i bedriftens produkter får den oppmerksomheten hun fortjener.

Integrering opp mot CRM og andre systemer

Mange bedrifter i dag bruker ulike ERP – og CRM systemer. Imidlertid er ikke alle systemer like effektive med tanke på kostnadseffektivitet. Arena Data hjelper bedrifter å sette opp en god integrasjon mot ERP – og CRM-systemer. En god integrasjon sikrer at all data blir brukt effektivt og at man unngår at ting må utføres dobbelt. En skreddersydd integrasjon gjør også toveis-kommunikasjon mulig, slik at f.eks. at data som kommer inn blir lagret i et ERP – eller CRM-system automatisk, uten at det kreves ekstra arbeid. En god integrasjon kan spare bedrifter flere tusen timer med arbeid. På lang sikt kan dette utgjøre flere årsverk og dermed lavere kostnader for bedriften.

Attribusjon

Hver dag skaper det digitale landskapet en enorm datamengde som kan gjøres om til kundeinnsikt. Tiden da markedsføringen ble basert på antagelser og magefølelse er over. Ved hjelp av datadrevet attribusjon kan vi lettere identifisere nettadferd og hvordan de ulike digitale kanalene påvirker hverandre. Ved måle dette kan vi finne attribusjonen eller berøringspunktene som fører til et salg eller konvertering. Dette er en verdifull innsikt for alle digitale markedsførere og som Arena Data kan bistå med.

Digital rådgivning
Digital rådgivning

Med digital rådgivning fra Arena Data får du råd om hvordan digitale verktøy og kanaler kan utnyttes for å legge gode digitale strategier. Uten en tydelig digital strategi er veien kort til en svak markedsposisjon. Arena Data sikrer at data og handlekraft går sammen for å sikre bedriftvekst.

Oppsett og Målestrategi

Oppsett av strategiske målestrategier gjør det lettere å utnytte data for analyser og anbefalinger. Arena Data bistår bedrifter med oppsett og definere gode målestrategier.

Optimalisering og Personalisering

Internett er i stadig endring. Det er alltid noe som kan oppgraderes, optimaliseres eller bør vedlikeholdes. Arena Data hjelper bedrifter med å optimalisere og personalisere nettstedtilværelsen til kundene.

Kart og kontakt